Ngôn tình · Đang lết

Thịnh thế y phi – Phượng Khinh

ttyp2

THỊNH THẾ Y PHI

Tác giả: Phượng Khinh

Edit (Chuyển ngữ): Agehakun, Chiếu, Lạc Âm, Camellia W, Khê Nhi, Trang Nhung, Angela, Vô Mộng, Sen, DocoRan

Beta (Chỉnh sửa): Agehakun, Lạc Âm, Sen

Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, ngọt, sủng, cường cường, 1v1, HE

Độ dài: 4 quyển (542 chương + 10 phiên ngoại)

Lịch đăng: 1 chương/ ngày

Địa chỉ nhà chính: lettthebeehappy.wordpress.com

Bản dịch phi thương mại, phiền đừng repost đi đâu hết. (Translation is non-commercial, please don’t repost it.) 

Văn án

Sau “Thịnh thế đích phi”, “Thịnh thế mưu thần”, bộ thứ ba trong tam bộ thịnh thế — “Thịnh thế y phi”

Người may mắn gặp cái may, người xui xẻo lại gặp cái xui.

Hắn chính là con hoang, phụ thân không rõ, mệnh danh quỷ nhãn thế tử*.

Nàng thì khắc mẹ, vừa sinh ra mẫu thân liền mất, chính là thiên kim tiểu thư của phủ quốc công.

Hắn bị người của toàn kinh thành sợ hãi ghét bỏ.

Nàng lại bị chính phụ thân mình tống đi, phải ẩn cư nơi hương dã.

Nếu chúng ta đều xui xẻo như vậy, không bằng hẹn ước cùng nhau tạo tai họa trên thế gian?

Nam Cung Mặc, danh chấn Á Châu “Thiên diện yêu nữ”*, nhất thời đen đủi bị con gà mờ làm nổ thuốc nổ, bị chết oanh oanh liệt liệt. Lại mở mắt ra, đã trở thành trưởng nữ phủ Sở quốc công của hoàng triều Đại Hạ.

Ẩn cư nơi hương dã, hái thuốc, giết người, lúc không có chuyện gì làm thì liền bắt nạt sư phụ. Vốn cho là sẽ được tiêu diêu tự tại mãi, nhưng ai ngờ thánh chỉ từ trên trời giáng xuống ban cho nàng một cái hôn ước…

Phụng chỉ lấy chồng, ngoài sáng Bồ Tát, trong lòng Tu La, triều đình lẫn giang hồ giao du hết thảy. Chỉ là…

Tĩnh Giang quận vương thế tử phi hỏi: “Phu quân, có người báng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, bắt nạt ta, tiện ta, nên xử phạt làm sao?”

Thế tử lãnh đạm nói: “Nàng hãy đánh hắn, đá hắn, đạp hắn, lấy châm đâm hắn. Nếu chưa thỏa mãn, ta thay nàng làm thịt hắn!”

Chính xác là một nam tử lãnh khốc xấu bụng.

Tóm lại: Đây là một câu chuyện xưa giữa nam mặt than lãnh khốc phúc hắc vs nữ thần y gian trá giả nhân giả nghĩa kết bạn gieo tai họa khắp nhân gian!

(*Quỷ nhãn thế tử: Thế tử mắt quỷ | *Thiên diện yêu nữ: Yêu nữ nghìn mặt)


Xin đừng đọc truyện tại các website copy khác, bản dịch bị lỗi và bên đó chưa hề cập nhật lại, bên này bọn mình đã tiến hành beta lại từ đầu, mong rằng chất lượng sẽ tốt hơn, cảm ơn các bạn.

Bắt đầu đào hố bên truyen.org từ 2015, không nhớ rõ ngày tháng nữa, đến 20/2/2016 mang qua Thiên Nguyệt Các để chống copy, và lần này là Lê Ong, mong rằng đây là bến đỗ cuối cùng của truyện, và truyện sẽ hoàn tại đây. Như vậy là đời mình viên mãn rồi.


(*) Chú ý cách lấy mật khẩu của truyện

MỤC LỤC
Quyển I: Thập lý hồng trang

Chương 01 – Chương 02 – Chương 03 – Chương 04 – Chương 05

Chương 06 – Chương 07 – Chương 08 – Chương 09 – Chương 10

Chương 11 – Chương 12 – Chương 13 – Chương 14 – Chương 15

Chương 16 – Chương 17 – Chương 18 – Chương 19 – Chương 20

Chương 21 – Chương 22 – Chương 23 – Chương 24 – Chương 25

Chương 26 – Chương 27 – Chương 28 – Chương 29 – Chương 30

Chương 31 – Chương 32 – Chương 33 – Chương 34 – Chương 35

Chương 36 – Chương 37 – Chương 38 – Chương 39 – Chương 40

Chương 41 – Chương 42 – Chương 43 – Chương 44 – Chương 45

Chương 46 – Chương 47 – Chương 48 – Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53 – Chương 54 – Chương 55

Chương 56 – Chương 57 – Chương 58 – Chương 59 – Chương 60

Chương 61 – Chương 62 – Chương 63 – Chương 64 – Chương 65

Chương 66 – Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70

Chương 71Chương 72Chương 73Chương 74Chương 75

Chương 76Chương 77Chương 78Chương 79Chương 80

Chương 81Chương 82Chương 83Chương 84Chương 85

Chương 86Chương 87Chương 88Chương 89Chương 90

Chương 91Chương 92Chương 93Chương 94Chương 95

Chương 96Chương 97Chương 98Chương 99Chương 100

Chương 101Chương 102Chương 103

Quyển II: Danh chấn kinh hoa

 Chương 104Chương 105

Chương 106Chương 107Chương 108Chương 109Chương 110

Chương 111Chương 112Chương 113Chương 114Chương 115

Chương 116Chương 117Chương 118Chương 119Chương 120

Chương 121Chương 122Chương 123Chương 124Chương 125

Chương 126Chương 127Chương 128Chương 129Chương 130

Chương 131Chương 132Chương 133Chương 134Chương 135

Chương 136Chương 137Chương 138Chương 139Chương 140

Chương 141Chương 142Chương 143Chương 144Chương 145

Chương 146Chương 147Chương 148Chương 149Chương 150

Chương 151Chương 152Chương 153Chương 154 – Chương 155

Chương 156 – Chương 157 – Chương 158 – Chương 159 – Chương 160

Chương 161 – Chương 162 – Chương 163 – Chương 164 – Chương 165

Chương 166 – Chương 167 – Chương 168 – Chương 169 – Chương 170

Chương 171 – Chương 172 – Chương 173 – Chương 174 – Chương 175

Chương 176 – Chương 177 – Chương 178 – Chương 179 – Chương 180

Chương 181 – Chương 182 – Chương 183 – Chương 184 – Chương 185

Chương 186 – Chương 187 – Chương 188 – Chương 189 – Chương 190

Chương 191 – Chương 192 – Chương 193 – Chương 194 – Chương 195

Chương 196 – Chương 197 – Chương 198 – Chương 199 – Chương 200

Chương 201 – Chương 202 – Chương 203 – Chương 204 – Chương 205

Chương 206 – Chương 207 – Chương 208 – Chương 209 – Chương 210

Chương 211 – Chương 212 – Chương 213

Quyển III: Phong khởi yên vân

Chương 214 – Chương 215

Chương 216 – Chương 217 – Chương 218 – Chương 219 – Chương 220

Chương 221 – Chương 222 – Chương 223 – Chương 224 – Chương 225

Chương 226 – Chương 227 – Chương 228 – Chương 229 – Chương 230

Chương 231 – Chương 232 – Chương 233 – Chương 234 – Chương 235

Chương 236 – Chương 237 – Chương 238 – Chương 239 – Chương 240

Chương 241 – Chương 242 – Chương 243 – Chương 244 – Chương 245

Chương 246 – Chương 247 – Chương 248 – Chương 249 – Chương 250

Chương 251 – Chương 252 – Chương 253 – Chương 254 – Chương 255

Chương 256 – Chương 257 – Chương 258 – Chương 259 – Chương 260

Chương 261 – Chương 262 – Chương 263 – Chương 264 – Chương 265

Chương 266 – Chương 267 – Chương 268 – Chương 269 – Chương 270

Chương 271 – Chương 272 – Chương 273 – Chương 274 – Chương 275

Chương 276 – Chương 277 – Chương 278 – Chương 279 – Chương 280

Chương 281 – Chương 282 – Chương 283 – Chương 284 – Chương 285

Chương 286 – Chương 287 – Chương 288 – Chương 289 – Chương 290

Chương 291 – Chương 292 – Chương 293 – Chương 294 – Chương 295

Chương 296 – Chương 297 – Chương 298 – Chương 299 – Chương 300

Chương 301

Quyển IV: Kiếm chỉ thiên hạ

Chương 302 – Chương 303 – Chương 304 – Chương 305

Chương 306 – Chương 307 – Chương 308 – Chương 309 – Chương 310

Chương 311 – Chương 312 – Chương 313 – Chương 314 – Chương 315

Chương 316 – Chương 317 – Chương 318 – Chương 319 – Chương 320

Chương 321 – Chương 322 – Chương 323 – Chương 324 – Chương 325

Chương 326 – Chương 327 – Chương 328 – Chương 329 – Chương 330

Chương 331 – Chương 332 – Chương 333 – Chương 334 – Chương 335

Chương 336 – Chương 337 – Chương 338 – Chương 339 – Chương 340

Chương 341 – Chương 342 – Chương 343 – Chương 344 – Chương 345

Chương 346 – Chương 347 – Chương 348 – Chương 349 – Chương 350

Chương 351 – Chương 352 – Chương 353 – Chương 354 – Chương 355

Chương 356 – Chương 357 – Chương 358 – Chương 359 – Chương 360

Chương 361 – Chương 362 – Chương 363 – Chương 364 – Chương 365

Chương 366 – Chương 367 – Chương 368 – Chương 369 – Chương 370

Chương 371 – Chương 372 – Chương 373 – Chương 374 – Chương 375

Chương 376 – Chương 377 – Chương 378 – Chương 379 – Chương 380

Chương 381 – Chương 382 – Chương 383 – Chương 384 – Chương 385

Chương 386 – Chương 387 – Chương 388 – Chương 389 – Chương 390

Chương 391 – Chương 392 – Chương 393 – Chương 394 – Chương 395

Chương 396 – Chương 397 – Chương 398 – Chương 399 – Chương 400

Chương 401 – Chương 402 – Chương 403 – Chương 404 – Chương 405

Chương 406 – Chương 407 – Chương 408 – Chương 409 – Chương 410

Chương 411 – Chương 412 – Chương 413 – Chương 414 – Chương 415

Chương 416 – Chương 417 – Chương 418 – Chương 419 – Chương 420

Chương 421 – Chương 422 – Chương 423 – Chương 424 – Chương 425

Chương 426 – Chương 427 – Chương 428 – Chương 429 – Chương 430

Chương 431 – Chương 432 – Chương 433 – Chương 434 – Chương 435

Chương 436 – Chương 437 – Chương 438 – Chương 439 – Chương 440

Chương 441 – Chương 442 – Chương 443 – Chương 444 – Chương 445

Chương 446 – Chương 447 – Chương 448 – Chương 449 – Chương 450

Chương 451 – Chương 452 – Chương 453 – Chương 454 – Chương 455

Chương 456 – Chương 457 – Chương 458 – Chương 459 – Chương 460

Chương 461 – Chương 462 – Chương 463 – Chương 464 – Chương 465

Chương 466 – Chương 467 – Chương 468 – Chương 469 – Chương 470

Chương 471 – Chương 472 – Chương 473 – Chương 474 – Chương 475

Chương 476 – Chương 477 – Chương 478 – Chương 479 – Chương 480

Chương 481 – Chương 482 – Chương 483 – Chương 484 – Chương 485

Chương 486 – Chương 487 – Chương 488 – Chương 489 – Chương 490

Chương 491 – Chương 492 – Chương 493 – Chương 494 – Chương 495

Chương 496 – Chương 497 – Chương 498 – Chương 499 – Chương 500

Chương 501 – Chương 502 – Chương 503 – Chương 504 – Chương 505

Chương 506 – Chương 507 – Chương 508 – Chương 509 – Chương 510

Chương 511 – Chương 512 – Chương 513 – Chương 514 – Chương 515

Chương 516 – Chương 517 – Chương 518 – Chương 519 – Chương 520

Chương 521 – Chương 522 – Chương 523 – Chương 524 – Chương 525

Chương 526 – Chương 527 – Chương 528 – Chương 529 – Chương 530

Chương 531 – Chương 532 – Chương 533 – Chương 534 – Chương 535

Chương 536 – Chương 537 – Chương 538 – Chương 539 – Chương 540

Chương 541 – Chương 542

Phiên ngoại

Chương 01 – Chương 02 – Chương 03 – Chương 04 – Chương 05

Chương 06 – Chương 07 – Chương 08 – Chương 09 – Chương 10

.HOÀN.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.